Jiný pohled na data

Bezpečnostně-ekonomické analýzy

Více informací
Jiný pohled na data

Analýza sociálních sítí a internetu

Více informací
Jiný pohled na data

Analýza nestrukturovaných dat

Více informací
Jiný pohled na data

Skenujeme mobilní telefony na výskyt stalkerware

Více informací

Jak pracujeme

Skutečně znáte své obchodní partnery? Ty firmy a osoby, na kterých stojí Vaše ekonomická výslednost? Víte, jak byli Vaši obchodní partneři v minulosti spolehliví při plnění závazků? Víte, jaká je jejich reálná ekonomická kondice? A jak na jejich podnikání dopadla pandemie COVID‑19? Uvědomujete si, že žijeme v době datové, kdy o jednotlivých „hráčích“ na trhu lze zjistit informace, které ještě nedávno nebyly dostupné? A umíte je nalézt a vyhodnotit? My ano, s námi uvidíte víc.

Kdo jsme

Jsme dlouholetí forenzní analytici s praxí ze specializovaného útvaru kriminální policie. Byli jsme Ministerstvem vnitra certifikovaně školeni v oboru kriminální zpravodajské analýzy, sami již léta poskytujeme školení některým bezpečnostním složkám, státním či bankovním institucím.
Udržujeme si aktuální přehled o všech dostupných datových zdrojích, z nichž řada ani není běžně známa. Používáme specializované softwarové nástroje a analytické postupy, které dalece přesahují běžné „googlení“. To nám umožňuje naše klienty neustále překvapovat jak objevenými informacemi, tak novou komplexní znalostí, zcela měnící náhled na obchodní partnery, konkurenty, rizika či příležitosti.

Mgr. Jiří Ráž, plk. v.v.

22 let u Služby kriminální policie a vyšetřování, z toho 15 let na ÚOOZ

 • V letech 2015 až 2016 se podílel na budování nového Odboru vyšetřování kybernetické kriminality a analytiky, od roku 2016 nově založený odbor vedl až do svého odchodu ze služebního poměru
 • V letech 2010 až 2015 pracoval jako případový analytik
 • V letech 2005 až 2010 vedl Odbor terorismu a extremismu a spolupodílel se na vytvoření
  analytického protiteroristického centra NKBT
 • profil na LinkedIn
Ing. Libor Pazderský, plk. v.v.

Ing. Libor Pazderský, plk. v.v.

Ve služebním poměru u Policie ČR 19 let, z toho 13 let jako analytik Služby kriminální policie a vyšetřování, v letech 2009 až 2016 působil na ÚOOZ

 • v letech 2015 až 2016 se podílel na budování Odboru vyšetřování kybernetické kriminality a analytiky ÚOOZ,  na nově založeném odboru poté vedl Oddělení technické podpory až do svého odchodu ze služebního poměru
 • v letech 2011 až 2016 vedl Oddělení analytiky na Odboru strategických analýz a informatiky ÚOOZ
 • v letech 2007 až 2009 vedl Oddělení analytiky SKPV na Okresním ředitelství PČR
 • od roku 2003 působil jako případový analytik SKPV na Okresním ředitelství PČR
 • profil na LinkedIn
Bc. Petr Culek, kpt. v.v.

Bc. Petr Culek, kpt. v.v.

Ve služebním poměru u Policie ČR 24 let

 • 17 let u Služby kriminální policie a vyšetřování
 • z toho 10 let na ÚOOZ a 5 let na oddělení vražd v Ústí nad Labem
 • na ÚOOZ působil jako analytik severočeské expozitury až do ukončení služebního poměru
 • profil na LinkedIn

Naše služby

Bezpečnostně-ekonomické analýzy firem

Je Váš obchodní partner opravdu schopný a ochotný plnit závazky? Neskrývá před Vámi zásadní ekonomické problémy?

Analýza sociálních sítí a internetu

Jak je Vaše značka vnímána potenciálními klienty na sociálních sítích? Neútočí zde na Vaši pověst konkurence? Vyplatila se investice do marketingové kampaně? Nedochází k rozkrádání a prodeji Vašich výrobků?

Analýza nestrukturovaných dat

Zpracujeme miliony elektronických dokumentů či firemních e-mailových zpráv tak, aby v nich bylo možné vyhledávat pomocí klíčových slov. Zmapujeme pohyb dokumentů, přenos informací, možné úniky či zneužití.

Skenujeme mobilní telefony na výskyt stalkerware

Skenování Vašeho zařízení provedeme ve Vašich prostorách přímo před Vámi tak, abyste měli jistotu, že se s Vaším mobilním zařízením neděje nic nežádoucího.

Bezpečnostně-ekonomické analýzy firem

 • Prověrka obchodního partnera
  Je Váš partner ochotný plnit závazky? Jak se v této záležitosti choval v minulosti? Neskrývá před Vámi zásadní ekonomické problémy?
 • Odhalování a analýza skrytých ekonomických problémů
  Jsou ekonomické výsledky Vašeho partnera reálně takové, jaké prezentuje navenek?
 • Odhalování skrytých vzájemných vazeb s konkurencí
  Je Váš potenciální partner opravdu seriózním zájemcem o spolupráci? Netají vám např. finanční, majetkové či personální vazby na Vaši konkurenci?
 • Kontinuální monitoring obchodních partnerů – management rizika
  Začne-li se ekonomická situace Vašeho partnera náhle měnit, dáme Vám o tom vědět dříve, než dojde k nezvratným škodám, např. zahájením insolvenčního řízení.
 • Spolupráce s HR při výběru kandidáta do top managementu
  Máte jistotu, že kandidát na důležité místo ve Vaší firmě přichází pracovat opravdu jen pro Vás?

Jak správně vybrat obchodního partnera?

Prověrka kandidáta při výběrovém řízení

Analýza sociálních sítí a internetu

 • Analýza vnímání brandu veřejností
  Jak Vaši firmu vnímá široká veřejnost?
 • Odhalování a dokumentování pomlouvačných a guerilla útoků
  Stali jste se terčem útoků na sociálních sítích? Je to náhoda, nespokojený klient, anebo Vás cíleně „špiní“ konkurence?
 • Dokumentování rozkrádání a prodeje výrobků firmy na sociálních sítích
  Objevují se Vaše výrobky na internetu či sociálních sítích za nesmyslně nízkou cenu?

Zjištění krádeže zaměstnanců

Analýza nestrukturovaných dat

 • Vyšetření úniků informací z firmy
  Ví o Vás konkurence informace, které žádným legálním způsobem nemohla zjistit?
 • Prověření podezření na zpronevěru finančních prostředků firmy
  Zjistíme, jak k tomu došlo, kdo měl příležitost a prostředky, a buď podstatně zúžíme okruh „podezřelých“, nebo přímo identifikujeme
  takovou osobu.
 • Analýza velkého počtu elektronických dokumentů
  Potřebujete zanalyzovat nebo prověřit velké množství elektronických textových dokumentů, tabulek nebo emailů? Potřebujete v nich nalézt potřebné informace a dát je do souvislosti s informacemi z jiných zdrojů?

Skenujeme mobilní telefony na výskyt stalkerware-bráníme Váš digitální svět

 • Nabízíme ochranu Vašich mobilních zařízení formou skenování na přítomnost špionážního software (stalkerware).
 • Pomocí prověřeného nástroje jsme schopni detekovat více než 140 druhů stalkerware, od těch nejprimitivnějších, které vůči Vám může použít žárlivý partner či partnerka, až po sofistikované útočné nástroje, užívané profesionálními útočníky či státními aktéry.
 • Skenování Vašeho zařízení provedeme ve Vašich prostorách přímo před Vámi tak, abyste měli jistotu, že se s Vaším mobilním zařízením neděje nic nežádoucího. V případě iPhone či iPad Vaše zařízení ani nepotřebujeme mít k dispozici, stačí nám Vámi vytvořená záloha přes aplikaci iTunes.
 • Skenováním nedojde k narušení Vašeho soukromí. Náš technik nebude vidět obsah Vašich zpráv, mailů, fotografií atd.
 • Obdržíte protokol s výsledkem testu a s doporučením, jak upravit nastavení mobilního telefonu za účelem snížení rizika.

Naši klienti - bezpečnost a důvěra

Pracujeme zejména pro velké průmyslové podniky, subjekty finančního trhu, advokátní kanceláře a bezpečnostní agentury. Naše klientela je převážně domácí, ale již jsme poskytovali služby i zahraničním klientům ze Slovenska, Polska a Rakouska.

Zákazníci se na nás často obracejí v situaci, kdy jsou nuceni řešit interní či externí problémy svých společností, jsou vystaveni nečekaným rizikům, anebo připravují podklady či již vedou soudní spory.

V žádném případě by naši klienti neocenili, kdyby se informace o těchto problémech dostala ke konkurenci. Z tohoto důvodu bez výslovného souhlasu identitu našich klientů nikdy nezveřejňujeme, neboť jejich ochrana je naší primární povinností.